Bestuur

Hieronder een overzicht van het bestuur.    Bestuur

Voorzitter

vacature

Secretariaat
Erika Chardon
e-chardon@hotmail.com

Jacqueline de Vries
jmdevries@solcon.nl

Financiën
Aart Verdoold
a.verdoold@hotmail.com

Bankrelatie Rabobank NL86 RABO 0307328651

Algemeen bestuurslid
Petra Klerk
petra@familieklerk.nl

Cokkie van der Ent

cvanderent@planet.nl

Muziek

Marja de Jong
famdejong28@planet.nl

Gastvrouwen/ lief & leed
Aartje van Beek (anebeek@gmail.com) en Nel Rijkaart (kees.nel.rijkaart@planet.nl)

PR / Communicatie

Erika Chardon
e-chardon@hotmail.com

Dirigent
Willem van Beek

Coördinator concerten
Aart Verdoold

a.verdoold@hotmail.com

Koor
ZuidHollandkoor
info@zuidhollandkoor.nl